TIETOSUOJA

Henkilötietojen käsittely LUHTA-Kiinteistöillä

Vuokralaistietojen käsittelyn tarkoitus on LUHTA-Kiinteistöt Oy:lle osoitettujen vuokrahakemusten käsittely ja vuokrasuhteisiin liittyvien asioiden sekä niihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien hoitaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Ensisijainen tietolähde on vuokralainen itse.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä sähköisesti eikä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen LUHTA-Kiinteistöt Oy, Vesijärvenkatu 15, 3 krs. 15140 LAHTI. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta. 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä rekisteriselosteissa:

Rekisteriseloste, vuokralaisrekisteri

Rekisteriseloste, vuokralaisrekisteri, liiketilat

Rekisteriseloste, kameravalvonta